Վարժություններ


Վարժություններ

202. ա – 1) 33
բ – 2) 47
գ – 3) 18

203. ա – 1) 22
բ – 3) 12
գ – 2) 33

204 – 1) 90

205 – 2) 900

206 – 4) 15

207 – 3) 300

208. ա – 1) 5,5
բ – 3)
գ – 1)
դ – 4)

209. ա – 3) 3,9
բ – 1)
գ – 2) 15,25

213. ա – 2)
բ – 2) 25
գ – 2) 64
դ – 2) 75

214 – 1) 0,5

215 – 4) 13

216 – 4) 0,5

217 – 2) 0

218 – 2)

219 – x=2

Շտեմարան
1 – 4) 9

2- 3) 24

3 – 4) 90

5 – 4) 2,5

6 – 2) -1

9 – 3) – 7

10 – 2) 18

11 – 4) 2,5

13 – 1) (0; 5)

14 – 4) [-3; 2]

15 – 2) (3; +∞)

Ֆունկցիա

Առաջադրանքներ՝

1. Տրված է, որ  g(10)=-19:
g(x) ֆունկցիայի որոշման տիրույթի և արժեքների բազմության վերաբերյալ առնչություններից որո՞նք են ճիշտ:

ա.  -19∈E(g)
բ.  10∈E(g)
գ. -19∈D(g)
դ.  10∈D(g)

2. Գտի՛ր ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը և որոշման տիրույթն ըստ գրաֆիկի: 

ա. E(f)=[1;5]    D(f)=[-2;1]
     


բ. E(f)=[5;11]    D(f)=[2;14]
 
Continue reading “Ֆունկցիա”