Վարժություններ


Վարժություններ

202. ա – 1) 33
բ – 2) 47
գ – 3) 18

203. ա – 1) 22
բ – 3) 12
գ – 2) 33

204 – 1) 90

205 – 2) 900

206 – 4) 15

207 – 3) 300

208. ա – 1) 5,5
բ – 3)
գ – 1)
դ – 4)

209. ա – 3) 3,9
բ – 1)
գ – 2) 15,25

213. ա – 2)
բ – 2) 25
գ – 2) 64
դ – 2) 75

214 – 1) 0,5

215 – 4) 13

216 – 4) 0,5

217 – 2) 0

218 – 2)

219 – x=2

Շտեմարան
1 – 4) 9

2- 3) 24

3 – 4) 90

5 – 4) 2,5

6 – 2) -1

9 – 3) – 7

10 – 2) 18

11 – 4) 2,5

13 – 1) (0; 5)

14 – 4) [-3; 2]

15 – 2) (3; +∞)

Assignment for 16.11.2020

Read the passages and match the headlines with the passages.

Plan beforehand

2. Carnival roots
3. The best viewpoints
4. Styles of dancing
5. A music group for a street
6. Carnival’s music
7. The time for pleasure
8. The time to attend the Carnival

A. 8. The time to attend the Carnival
Carnival is the most famous holiday in Brazil and has become a world-famous annual celebration. It is celebrated in towns and villages throughout Brazil for almost a week 40 days before Easter, which is usually in February, the hottest month in the Southern Hemisphere. Officially, it starts on Saturday and finishes on Fat Tuesday with the beginning of Lent on Ash Wednesday, during which some Christians give up something that they enjoy.

Continue reading “Assignment for 16.11.2020”

Assignments for 30.11.2020

a.Underline the right pronoun.
1 One / you can often tell where people are from by the way they speak.
2 Can you put my case on the rack above yourself / you?  
3 Sally and her sister look incredibly like each other / one another. Are they twins?
4 Steve’s a really private person and he rarely talks about him / himself
5 Either Suzie or Mark has left her / their bag behind, because there’s only one in the back of the car.   
6 When a person goes to live abroad it may take them / him a while to pick up the language.
7 They / One say that eating tomatoes can help protect the body against certain diseases.

Continue reading “Assignments for 30.11.2020”

Exercises

a. Rewrite the underlined phrase using the + an adjective.
1. The people from the Netherlands are very good at languages.
The Dutch are very good at languages.
2. The people who had injures were taken to hospital.
The injured were taken to the hospital.
3. The system of reading for people who can’t see is called Braille.
The system of reading for the deaf is called Braille.
4. The people from France enjoy eating good food.
French people enjoy eating good food.
5. A nurse’s job is to look after the people who aren’t well.
A nurse’s job is to look after the sick.
6. I think the people from Switzerland are very punctual.
I think the Swiss are very punctual.
7. The worst season for people without a home is winter.
The worst season for the homeless winter.
8. There is a discount for students and people without a job.
There is a discount for students and the unemployed.

Continue reading “Exercises”

Առասպելներ

Առասպելը ժողովրդական բանահյուսության վիպերգական ժանրերից մեկն է, որի մեջ գերբնական ու չափազանցված ձևով արտացոլվել են հնագույն ժողովուրդների կյանքի կարևորագույն դեպքերը, աշխարհի վերաբերյալ մարդկանց պատկերացումներն ու ընկալումները։ Առասպելների հիմքում հիմնականում, ընկած են տվյալ ցեղի, ժողովրդի կյանքում տեղի ունեցած իրական դեպքերը, սակայն մարդն իր մտածողությամբ երևույթները բացատրել է որպես աստվածների և ոգիների գերբնական ուժի արտահայտություն։ Այդ պատճառով էլ իրական հիմք ունեցող դեպքերի ու հերոսների պատմությունն ի սկզբանե ստացել է չափազանցված և գերբնական բնույթ։ Չնայած դրան, առասպելներն օգնում են որոշակի պատկերացում կազմել հնագույն ժողովուրդների պատմության վերաբերյալ։

Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» շնորհիվ պահպանվել և մեզ են հասել հայ ժողովրդի ստեղծած՝ մի շարք առասպելները։ Մովսես Խորենացու և հայ մյուս պատմիչների գրի առած առասպելների միջոցով բացահայտվում է Հայոց դիցարանը, այսինքն՝ հայ հեթանոսական աստվածների ընտանիքը։

Continue reading “Առասպելներ”

Առաջադրանքներ

ենթակա ստորոգյալ
Տիկին Հասմիկը վեր կացավ՝ գանգատվելով, որ երկար է նստել:
տիկին-լրացում
գանգատվելոր-ձևի պաևագա
որ-շաղկապ
երկար-մակբայ
նստել է-բայ

Գոյականի լրացումներ
Որոշիչը գոյական անդամի այն լրացումն է, որը ցույց է տալիս լրացյալի ինչպիսի, քանի, որքան, որերորդ: Որոշիչը արտահայտվում է ածականով, դերանունով, մակբայով, թվականով, գոյականով, որոշ դերբայներով, բառակապակցությամբ:

Որոշ հարցեր մնացին չլուծված:
Արդեն գնել եմ արծաթե ականջօղեր:
Ծննդյան տարեդարձին սուրճի սպասք նվեր ստացա:
Այդ քիթը ծուռ մարդը:

Հատկացուցիչը գոյականական անդամի այն լրացումը, որ ցույց է տալիս լրացյալը պատկանելիությունը, ծագումը, վերաբերությունը: Պատասխանում է ում կամ ինչին հարցերին:

Շենքի ճակատը զարդարված է գունավոր պաստառներով:
Հիվանդի դեմքը ջերմությունից կարմրել էր:

Բացահայտիչը գոյական անդամի այն լրացումն է, որ ցույց է տալիս լրացյալի ով կամ ինչ լինելը, կամ ճշտում մասնավորեցնում է այն: Բացահայտիչը ունի երեք հիմնական տեսակ՝ բուն, մասնական, մասնավորող պարագայական:

Ուզում եմ տեսնելկ Հարությունյանին՝ տնօրենին: Բուն բացահայտիչ
Ձեզ՝ սովորողներիդ, մեկ անգամ ասելը բավական է:
Որպես գերազանցիք՝ Հայկը ստանում է կրթաթոշակ: Մասնակի բացահայտիչ (որպես, իբրեվ կապերով)
մասնավորող պարագայական Այս բացահայտիչը մանավորեցնում, ճշգտում է լրացյալի ցույց տված որևէ պաևագայական հատկանիշ՝ բայական անդամի ցույց տված գործողության տեղ, ժամանակը, չափը, ձևը
Կհանդիպենք Հանրապետության Հրապարակում՝ այնտեղ, ուր միշտ հանդիպում ենք:Առաջադրանքներ


Մեր գյուղն ապրում էր իր ձմեռային, հանապազօրյա կյանքով՝ մեղվաընտանիք փակած քարակոփ արկղում: Հեղգ մարդիկ չէին կաթակնեցիները: Դարբնի շինած ուրագով ուսղոցով ժայռերի ծերպերից դեռաբողբոջ ծառեր էին պոկում, փայտը շոգեխաշ անում, սայլերը հյուսում՝ գարնանը վաճառելու: Ակութներում վառվում էին դեռևս Տիգրան արքայի քրմների օրհնած կրակները, որոնց ծուխը բարձրանում էր գյուղի վեց հարյուր իննսունմեկ երթիկներից: Ծխի հետ ամեն առավոտ ու երեկո երկինք էր սլանում ու օդում անէանում գմբեթարդ եկեղեցու ղողանջը՝ «դի՜ն-դա՜ն»:
Ծնկահար ճեղքելով վարժարան են շտապում մի խումբ մանչուկներ: Վարժարանի շքամուտքի կամարը մարմարակապ է, կղմինդրե տանիքը երկկողմ թեք է, իսկ սուր գմբեթին թիթեղյա աքաղաղ է տնկված բնականից ավելի մեծ:
Վարժարանում երրորդ հարկի դասարաններից մեկում, տղա-աղջիկ միահամուռ կրկնում են. «Հայկը ծնեց Արամանյակին, Արամանյակը ծնեց Արամայիսին»:
Իսկ ձորը, պղնձահնչուն ղողանջ արձակելով արձագանքում է երեխաներին՝ նրանց ձայնը տանելով դեպի Եփրատի ծալքերը:

Առաջադրանքներ

1․Տրված բառերից  որո՞նք են հոմանիշ փառաբանել բառին.

Ներբողել, նպաստել, գովաբանել, օժանդակել, օրհներգել, սատարել, բարեբանել, աջակցել, դրվատել, գովերգել:

   2. Ո՞ր շարքի  ոչ բոլոր  բառազույգերն են  կազմված հականիշներից:

1) վճիտ–  պղտոր, նենգ- ժպտադեմ, հնարամիտ  – անճար

2) համերաշխ- գժտված, առինքնել – վանել, օրինաչափ – պատահական

3) պիղծ–սուրբ, գաճաճ-բարձրահասակ, ջրարբի –անջրդի

4) պատվարժան-անարգ, գեղատեսիլ – անհրապույր, եդեմ -դժոխք

3. Ո՞ր շարքի  ոչ բոլոր  բառազույգերն են  հականիշներ:

1) ոռոգելի – անջրդի, փառասեր- ինքնասեր, ապառիկ – կանխիկ, վեհանձն – փոքրոգի

2) պիղծ- սուրբ,  ստվարաթիվ – փոքրաքանակ, կանուխ- ուշ, հաշտվել – գժտվել

3) խոժոռվել–ժպտալ, անհյուրընկալ-վանատուր, ուռուցիկ –գոգավոր, թուլանալ – սաստկանալ

4) սքողված-անթաքույց, վանել- առինքնել, առանցքային – երկրորդական , ընկնել- հառնել

Continue reading “Առաջադրանքներ”