Ֆունկցիա

Առաջադրանքներ՝

1. Տրված է, որ  g(10)=-19:
g(x) ֆունկցիայի որոշման տիրույթի և արժեքների բազմության վերաբերյալ առնչություններից որո՞նք են ճիշտ:

ա.  -19∈E(g)
բ.  10∈E(g)
գ. -19∈D(g)
դ.  10∈D(g)

2. Գտի՛ր ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը և որոշման տիրույթն ըստ գրաֆիկի: 

ա. E(f)=[1;5]    D(f)=[-2;1]
     


բ. E(f)=[5;11]    D(f)=[2;14]
 


 3. Գտիր Ֆունկցիայի որոշման տիրույթը.

ա) D(f)=(−∞;+∞)                    բ) D(f)=R                          գ) D(f)=(−∞;+∞)

դ) D(f)=R                                ե) D(f)=(−∞;0)∪(0;+∞)    զ) D(f)=(−∞;1)∪(1;+∞)

ա) D(f)=(−∞;+∞)                    բ) D(f)=(2;+∞)                  գ) D(f)=R  

դ) D(f)=(−∞;1)∪(-1;+∞)         ե) D(f)=(−∞;0)∪(0;+∞)     զ) D(f)=(−∞;1)∪(1;+∞)         

ա) D(f)=(1;+∞)                      բ) D(f)=(−1;+∞)                 գ) D(f)=(−∞;+∞)

դ) D(f)=(−∞;-1)∪(1;+∞)        ե) D(f)=R                            զ) D(f)=(−∞;-4)∪(-4;+∞) 

4. Հետազոտիր y=|x|  ֆունկցիայի զույգությունը՝ զույգ է , թե՞ կենտ:
f(x)=|x|    f(-x)=|-x|= f |x|    զույգ է    

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s