Նախագիծ՝ վերահսկենք մեր շրջակա միջավայրը

Շրջակա միջավայրի աղտոտում և պահպանություն

Շրջակա միջավայրի ազդեցությունը մարդու վրա, Հայաստանում տարածված հիվանդություններ

Համեմատություն՝ միջնադարյան և ժամանակակից մարդը

Համեմատություն՝ միջնադարյան և ժամանակակից մարդը

Դասարանում համեմատեցինք միջնադարյան և ժամանակակից մարդուն, փորձեցինք հասկանալ, թե նրանցից որ մեկը ավելի հեշտ կհարմարվի մյուսի միջավայրին:
Քննարկաման ընթացքում պարզ դարձավ, որ միջնադարյան մարդը չի կարող դիմանալ մեր միջավայրում:
Խնդիրներից մեկն էլ աղմուկն է, որը մենք հաճախ չենք էլ նակատում, քանի որ հարմարվել ենք դրան: Նաև կան բազմաթիվ հիվանդություններ, օդի աղտոտվածություն: Շատ հազարամյակներ առաջ մարդիկ մահանում էին հասարակ գրիպից, իսկ այժմ մեր իմուննային համակարգը շատ ավելի ուժեղ է:
Ես ապրում եմ Ավան վարչական շրջանում, որտեղ իմ կարծիկով ջուրն ու օդը ավելի մաքուր են, քան Երևանի մյուս շրջաններում: Մեր շենքը մոտ չէ փողոցներին և աղմուկը քիչ է:

Շրջակա միջավայրի ազդեցությունը մարդու վրա, Հայաստանում տարածված հիվանդություններ

Չկանխամտածված փոփոխությունները արտահայտում են շրջակա միջավայրի
աղտոտվածությունը, կլիմայական փոփոխությունները, մետաղների և մշակութային
հուշարձանների ոչնչացումը, մառախուղների առաջացումը, օզոնային շերտի
խախտումը, բնապահպանական աղետների հետևանքով խոշոր պատահարները,
բնակչության մոտ տարբեր հիվանդությունների առաջացումը և այլն:
20-րդ դարի երկրորդ կեսին հանքային ռեսուրսների օգտագործման տեմպերի
ավելացման հետևանքով կտրուկ աճ նկատվեց հանքարդյունաբերության մեջ, ինչն էլ
ընդլայնեց օգտակար հանածոների արդյունահանումը: Օրինակ, եթե 1913 թվականին,
մեկ բնակչին հասնում էր 5 տոննա հանքային հումք, 1940 թվականին՝ 7,4, 1960թ.-ին՝
14.3, իսկ արդեն 70-ականների վերջին` 25 տոննա16: Continue reading “Շրջակա միջավայրի ազդեցությունը մարդու վրա, Հայաստանում տարածված հիվանդություններ”

Շրջակա միջավայրի աղտոտում և պահպանություն

Շրջակա միջավայրի աղտոտումը այն նյութերի քանակի գերազանցումն է միջավայրում, որոնք վնասում են մարդու, կենդանիների և բությսերի կենսագործունեությանը: Աղտոտեւմները լինում են բնածին կամ առաջանում են մարդու կենսագործունեության հետևանքով:
Բնածին աղտոտիչներն առաջանում են բնական երևույթների, օրինակ` հրաբուխների, երկրաշարժերի, ջրհեղեղների, հրդեհների պատճառով:
Տարբերում են շրջակա միջավայրի աղտոտման մեխանիկական, ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական տեսակներ:
Մեխանիկական աղտոտումը կապված է քաղաքաշինության, ճանապարհաշինության, ծառահատումների և բնական լանդշաֆտների վրա ազդող այլ միջոցառումների հետ:
Ֆիզիկական աղտոտումը պայմանավորված է միջավայրի ֆիզիկական հատկությունների՝ լույսի, աղմուկի, ջերմության, խոնավության, ճառագայթման, էլեկտրամագնիսական դաշտի փոփոխություններով:

Continue reading “Շրջակա միջավայրի աղտոտում և պահպանություն”

Նախագիծ՝ էկոհամակարգերի հիմնախնդիրը

1. Ձեր կարծիքով որոնք են էկոհամակարգերի կարևորագույն  հատկանիշները: Ինչու՞
էկոհամակարգը բիոտիկ (կենդանի օրգանիզմներ) և աբիոտիկ միջավայրերի ամբողջություն է, որոնց փոխհարաբերության ժամանակ տեղի է ունենում համարյա լրիվ բիոտիկ շրջապտույտ, որին մասնակցում են պրոդուցենտները, կոնսումենտները և ռեդուցենտները։ Այն էկոլոգիայում հիմնական ֆունկցիոնալ միավորն է, քանի որ դրա մեջ են մտնում և օրգանիզմները, և անկենդան միջավայրը:
Կարևորագույն հատկանիշներից մեկը ինքնավերականգնումն է, նաև կենսաբանական շրջապտույտը, որով պայմանավորված է էկոհամակարգերի, հետևապես և կենսոլորտի գոյությունն ու զարգացումը:

2. Ինչպիսի էկոհամակարգեր են ձեզ շրջապատում, ինչ առանձնահատկություններ ունեն նրանք:
Մարդու տնտեսական գործունեության հետևանքով ձևավորվում են յուրատեսակ էկոհամակարգեր` ագրոէկոհամակարգեր: Ագրոէկոհամակարգը (լատ.`ագրոս-դաշտ) գյուղատնտեսական արտադրանք ստանալու համար մարդու կողմից ստեղծված և կանոնավոր հսկվող էկոհամակարգն է: Բնական էկոհամակարգերի համեմատությամբ ագրոէկոհամակարգերը տարբերվում են մի շարք առանձնահատկություններով`
1. նվազեցված է տեսակների թիվը
2. բույսերի և կենդանիների տեսակները ստացվում են արհեստական ընտրության ներգործությամբ
3. ցանքաշրջանառությունը (մշակաբույսերի հերթափոխը) կատարվում է մարդու ցանկությամբ
4. կան լրացուցիչ էներգիայի աղբյուրներ
5. տալիս են կենսաբանական բարձր արդյունք

Continue reading “Նախագիծ՝ էկոհամակարգերի հիմնախնդիրը”

Հայոց լեզու 12.05.2019

1. Լրացրու տեքստում բաց թողած տառերը։
Համերգը մոտենում էր վախճանին, իսկ Փափազյանը շարունակում էր սառնասիրտ ու ամբարտավան ոճով՝ կարծես արհամարհելով հանդիսականներին։ Հայտարարվեց վերջին համարը՝ մենախոսություն «Մագբեթ» ողբերգությունից։ Երկու խոսք էլ չէր ասել, և մեկ էլ ամբողջ դահլիճը լարվեց ու շունչը պահած ակնապիճ նայում էր դերասանին։ Նրա մի այտը քարացավ, իսկ մյուսը ջղային ցնցվում էր։ Մկանները ջղագրգիռ դողում էին, իսկ աչքը կարծես ծռվել էր և ահա, ուր որ է, դուրս պիտի պոռթկար ակնակապիճից։ Տանջալլուկ մի ոճրագործ էր մեր աչքի առաջ։

Երկու մարդ կռվում էին Փափազյանի մեջ, ու հաղթեց անօրեն ոճրագործը։ Երբ նա բարձրացրեց աջ ձեռքը՝ երևակայական դաշ-նը բռնած,՝ մարդիկ տեսան այդ դաշույնը։ Այո՛, տեսան։ Ու թեև գիտեի՝ նրա ձեռքիքն ոչինչ չկար, ոչ ոք ինձ չէր կարող համոզել, թե նրա ձեռքին այդ պահին լույսի տակ փայլող դաշույն չտեսա։

Continue reading “Հայոց լեզու 12.05.2019”

Exercise. Fill in the Blanks

Place one of the new words in each of the blanks below.
1. If we do not do something about pollution, we may perish from this earth.
2. The jagged edge of that sheet of metal is very dangerous.
3. We were held captive by the sinister* enemy for ten days.
4. The bank teller’s crafty plan to steal a million dollars didn’t succeed.
5. I like to linger on until everyone else has left the theater.
6. My parents taught me not to be of defiant authority.
7. Did the ambush of the Lebanese soldiers fail?
8. Business persons can prosper if they are honest with their customers.
9. A new star has just emerged from the rock music world.
10. I can devour a steak in two minutes when I am hungry.
11. With a surprising show of vigor, the old woman swam up and down the pool six times!
12. A lack of calcium in Tyrone’s diet caused his bones to be quite fragile.

504 Essential words

emerge – հայտնվել, առաջանալ
jagged – խճճված, անհարթ
linger – դանդաղել, երկար տևել
ambush – որոգայթ, դարան
crafty – հմուտ, ճարպիկ
defiant – հանդուգն
vigor – ջանք, ճիգ
perish – մահանալ, վերանալ
fragile – փխրուն, նուրբ
captive – բանտարկյալ
prosper – բարգավաճել, աճել
devour – կլանել

Հայոց լեզու 12.02.2019

Առաջադրանքներ

1. Լրացրու տեքստում բաց թողած տառերը և կետադրիր։
Տեքստ
Կեսարը մի քանի վայրկյան լուռ ու մանրազնին նայում էր մի կետի հետո գիրթ շարժումով վեր կացավ։
Չէ այսօր ևեթ այդ անբարտավան նեղմիտներին կպարտադրի կստիպի ճանաչել իրեն արքա։  Ոչ ոք չի հանդգնի դեմ կանգնել իր որոշմանը ժամանակն է այդ թխամորթ բարբարոսները հասկանան ինչ ասել է Կեսար։
Այո և կարշավի ճանապարհին խստորեն կպատժի անօրեններին պայմանագիրը ու-տադրժորեն խախտելու համար։
Երբ մտածածին պատկերներն անէացան առօրեական կյանքը նրան առավ իր անհեթեթ հորձանքի մեջ։ Ճռնչացող ծխնիներով երկփեղկ դռների մեջ հայտնվեց ծառան Բարդուղիմեոսը արծաթե մատուցարանը ձեռքին։ Ընդոստ շրջվեց և տեսնելով ծառային նշան արեց որ մենակ թողնի իրեն։
Մնալով մենակ նա հապշտապ հանեց գիշերազգեստը հագավ երկար թեզանիքներով բաճկոնը ոտքերը մտցրեց մույկերի մեջ։

2. Վանկատիր և գրիր, թե քանի բաց և քանի փակ վանկ ունեն մանրազնին, կպարտադրի, առօրեական, թեզանիքներով բառերը։
մանրազնին – 2 բաց, 2 փակ
կպարտադրի – 2 բաց, 2 փակ
առօրեական – 3 բաց, 2 փակ
թեզանիքներով – 3բաց, 2 փակ

3. Տեքստում գտիր մակերեսորեն, լայնախոհ, մեղմորեն, դանդաղ բառերի հականիշները։
մակերեսորեն – մանրազնին
լայնախոհ – նեղմիտ
մեղմորեն – խստորեն
դանդաղ – հապշտապ 

4. Բառակազմական վերլուծության ենթարկիր կարմրամորթ, նեղմիտ, ուխտադրժորեն, մատուցարան բառերը։
կարմրամորթ
նեղմիտ
ուխտադրժորեն
մատուցարան

5. Ընդգծված բառերը ձևաբանական վերլուծության ենթարկիր։