Հարցաշար

1. Սահմանել իրավունք երևույթի հետ կապված 3 կրևոր հասկացություն։
Իրավունքն ընդհանուր և համապարտադիր նորմերի ամբողջություն է: Նրա կենսագործումը երաշխավորված է պետական հարկանդրանքով: Այն ձևով որոշակի նորմերի համակարգ է:
Համակարգի կարևորագույն տարրերն են բնական իրավունքը, դրական իրավունքը և սուբյեկտիվ իրավունքը։ Բնական իրավունքներն ամրագրվում են օրենքներով, որով ձևավորվում է օրենսդրությունը։ Օրենսդրությունը երբեմն անվանում են դրական իրավունք։ Օրենսդրության հիման վրա յուրաքանչյուրս ունենք սուբյեկտիվ իրավունք:

2. Համեմատել նախնադարյան և ժամանակակից իրավական համակարգերը։
Հնագույն ժամանակներում իրավական համակարգը գիր չուներ: Հասարակական կյանքը կարգավորում էին տոհմացեղային սովորույթներով, ներքին համոզման ուժով և ապահովվում էին հասարակական կարծիքով։ Սովորույթների խախտումը հազվադեպ երևույթ էր։ Իսկ նոր մարդն անհատ է և ունի սոցիալական ազատություն: Հնագույն ժամանակներում հնարավոր չէր իրավունք, քանի որ չկար կոլեկտիվի բաժանում առանձին սուբյեկտների, քանի որ մարդն առանձնացված չէր համայնքից։

3. Ապացուցել, որ անհրաժեշտ է իրավական խախտման և պատժի համարժեքությունը։

4. Թվարկել իրավական մտքի հայ ներկայացուցիչներին:
Հովհաննես Օձնեցի կաթողիկոս` 8-րդ դարում կազմել է «Կանոնագիրք հայոց» ժողովածուն։ Դավիթ Վարդապետ` 1130-ական թթ. գրել է իր «Կանոնախումբը», որն անվանում են Ալավիկի որդի Դավթի կանոնագիրք։

5. Ապացուցել կամ հերքել այն տեսակետը, որ հասարակագիտություն առարկայի դասավանդումը ժամավաճառություն է։
Առարկայի մոջոցով դաստիարակվում է ավելի կիրթ հասարակություն, ովքեր տեղյակ են ինչ է իրավունքը, որոնք են իրենց իրավունքններն և ինչպես կարելի է դրանք ճիշտ օգտագործել։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s