Exercise

Decide on creative punishments for these crimes or offences.

1. An arsonist who sets fire to a local beauty spot, for example, a forest.
An arsonist should plant lots of trees and cultivate the land.

2. A 15 – year – old who is caught drinking and smoking.
He can get help in a special school where professionals will tell him about the danger of drinking and smoking. Continue reading “Exercise”

Some people think that young people should follow in their parents’ footsteps when choosing a profession.

Some people think that children should bear grandparents’ names or choose parents’ professions. But I do not agree with this opinion. Every person is unique. Parents can give children the name they want and young people can choose the profession themselves, which they like and interested in.
If children don’t like work which parents choose for them, they can’t become good professors and will not enjoy their work. After a time they will blame parents for that, will choose another profession or will do nothing, just put up with that. There is no law that young people should adopt university in that year they are finishing school. They can think twice, not waste time, just work hard and adopted next year.

Հայոց լեզու 11.25.2019

Հայոց լեզու
Վերաբերմունքային խոսքի մասեր.

Վերաբերականներ՝ գնահատողական վերաբերմունք.
1. հաստատական-այո՛, անխոս, իհարկե, անշուշտ, անպայման, անտարակույս, ինչո՞ւ չէ…
2. ժխտական-ո՛չ, չէ՛, բնավ
3. երկբայական-ասես, արդյոք, գուցե, դժվար թե, թերևս, ինչպես երևում է…
4. գնահատողական-ափսոս, ավաղ,  հազիվ թե, հավանաբար…
5. սաստկական-անգամ, էլ, իսկ, մանավանդ, հենց, անգամ, մինչև իսկ…
6. սահմանափակման-գեթ, գոնե, միայն, թեկուզ, լոկ, սոսկ… և այլն։

Առաջադրանք. Գտի՛ր վերաբերականները.

Մի՞թե (երկբայական)վերջին պոետն եմ ես,
Վերջին երգիչն իմ երկրի,
Մա՞հն է արդյոք (երկբայական), թե նի՞նջը քեզ
Պատել, պայծառ Նաիրի։ Continue reading “Հայոց լեզու 11.25.2019”

Հայոց լեզու 11.21.2019

«Ներեցեք, որ խցկվում եմ Ձեր երազի մեջ»

shekli_robertՌոբերտ Շեքլի
«Ցանկությունների սահմանը» պատմվածաշարից

Դուրս գրիր կապերը, որոշիր՝ հետադրություն են, թե նախադրություն

Անցյալ գիշեր մի տարօրինակ երազ տեսա։ Մի անծանոթ ձայն ասաց.
-Ներեցեք, որ խցկվում եմ Ձեր երազի մեջ (Հետադրություն, սեռական), բայց Ձեզ հետ(Հետադրություն, տրական) միանգամայն անհետաձգելի գործ ունեմ։ Միայն Դուք կարող եք օգնել ինձ. ուրիշ ոչ ոք։
Երազիս ես պատասխանեցի.
-Չարժե ներողություն խնդրել, էնքան էլ(Հետադրություն) լավ երազ չէր. եթե կարող եմ ինչ-որ բանով օգնել…
-Մի միայն դուք,- ասաց ձայնը,- հակառակ դեպքում ես ու իմ ժողովուրդը դատապարտված ենք կործանման։
-Տեր Աստված,-աղաչեցի ես։
Նրա անունը Ֆորկա էր և սերում էր շատ հին ցեղից։ Անհիշելի ժամանակներից նրա ցեղակիցները ապրել են արձակ դաշտերում՝ շրջապատված հսկայական լեռներով։ Նրանք միշտ խաղաղ են ապրել, օրինակելի օրենքով, իսկ երեխաներին դաստիարակել են սիրով ու հանդուրժողականությամբ։ Նույնիսկ ունեցել են իրենց ականավոր նկարիչները։ Ու, չնայած նրանցից ոմանք թուլություն են տածում թունդ խմիչքների նկատմամբ(Հետադրություն, սեռական), երբեմն էլ, ճիշտ է, շատ հազվադեպ, մեռել բռնի մահով, նրանք իրենց համարում են բարի և հարգանքի (արժանի, Հետադրություն) մտածող էակներ, որ….
-Լսեք,- ընդհատեցի ես,- գուցե միանգամից անցնենք գործի՞. Ձեր անհետաձգելի գործին։
Ֆրոկան ներողություն խնդրեց շատախոսության (համար, Հետադրություն), բայց բացատրեց, որ իր աշխարհում խնդրանքը պիտի հաջորդի խնդրողի բարոյական արժանիքների ընդարձակ շարադրանքին. այդպես է գործող կարգը։
-Դե լա՜վ,- հանգստացրի նրան,- Եկեք գործի անցնենք։
Ֆրոկան շունչ քաշեց ու սկսեց։ Նա պատմեց ինձ, որ մի հարյուր տարի (առաջ, Հետադրություն) (ժամանակի (մասին, Հետադրություն) իրենց պատկերացմանը համապատասխան) երկնքից իջավ անհավանական չափսերի դեղնակարմիր մի սյուն։ Սա վայրէջք է կատարել իր մեծությամբ երրորդ քաղաքի կենտրոնական հրապարակում՝ Անհայտ Աստծո հուշարձանի (մոտ, Հետադրություն)։ Սյունն իրենից ներկայացնում էր տձև և երկու միլի ջրջագծով մի գլան։ Բնության բոլոր օրենքներին (հակառակ, Հետադրություն) սա հանկարծ բարձրացել է վեր և սարքերի համար դարձել անհասանելի, հետո նորից իջել նախկին տեղը։ Այդ ժամանակ նրանք որոշել են ազդել գլանի (վրա, Հետադրություն) ցրտի, տաքի, մանրէների, պրոտոնային ռմբակոծության (միջոցով, Հետադրություն, սեռական), վերջապես բոլոր հնարավոր միջոցներով, բայց՝ ապարդյուն։ Սարսռազդու մեծությամբ՝ նա անշարժ կանգնեց ուղիղ հինգ ամիս, տասներկու ժամ և վեց րոպե։ Հետո, (առանց, Նախադրություն, սեռական) որևէ ակնհայտ պատճառի, գլանն սկսեց շարժվել հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ։ Շարժման միջին արագությունը կազմում էր ժամում 78.881 մղոն (արագության (մասին, Հետադրություններ) իրենց պատկերացմամբ)։ Սա երկայնության 183.223 և լայնության 20.011 աստիճանի վրա փորեց մակերեսը, որից հետո անսպասելիորեն անհետացավ։
Այս անհավանական իրադարձությունը ուսումնասիրելու (համար, Հետադրություններ) սիմպոզիում հրավիրվեց, որին մասնակցում էին գիտության բոլոր լուսավոր գլուխները։ Եզրահանգման փաստաթղթում նրանք հայտարարեցին, որ այդ երևույթը չի բացատրվում, առանձնահատուկ է և, ամենայն հավանականությամբ, հետագայում չի կրկնվի։
Բայց ուղիղ մի ամիս (անց, Հետադրություններ) դա կրկնվեց։ Այս անգամ գլանն իջավ մայրաքաղաքի մոտ…

Հարցաշար

1. Սահմանել իրավունք երևույթի հետ կապված 3 կրևոր հասկացություն։
Իրավունքն ընդհանուր և համապարտադիր նորմերի ամբողջություն է: Նրա կենսագործումը երաշխավորված է պետական հարկանդրանքով: Այն ձևով որոշակի նորմերի համակարգ է:
Համակարգի կարևորագույն տարրերն են բնական իրավունքը, դրական իրավունքը և սուբյեկտիվ իրավունքը։ Բնական իրավունքներն ամրագրվում են օրենքներով, որով ձևավորվում է օրենսդրությունը։ Օրենսդրությունը երբեմն անվանում են դրական իրավունք։ Օրենսդրության հիման վրա յուրաքանչյուրս ունենք սուբյեկտիվ իրավունք:

2. Համեմատել նախնադարյան և ժամանակակից իրավական համակարգերը։
Հնագույն ժամանակներում իրավական համակարգը գիր չուներ: Հասարակական կյանքը կարգավորում էին տոհմացեղային սովորույթներով, ներքին համոզման ուժով և ապահովվում էին հասարակական կարծիքով։ Continue reading “Հարցաշար”

Կարմիր Խաչի Միջազգային Կոմիտեն Հայաստանում

Flag_of_the_ICRC.svg.png

Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն (ԿԽՄԿ) անկողմնակալ, չեզոք և անկախ կազմակերպություն է, որի առաքելությունը պատերազմից և ներքին ընդհարումներից տուժածներին օգնելը և նրանց կյանքի ու արժանապատվության պաշտպանությունն է: Հայաստանում ԿԽՄԿ-ն գործում է 1992թ.-ից` Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետևանքով: Պատվիրակության ղեկավարն է տիկին Քլեր Մեյթրոն: Պատվիրակության համար առաջնահերթ նպատակներ են. Continue reading “Կարմիր Խաչի Միջազգային Կոմիտեն Հայաստանում”

Speaking Questions

Home
I’d like to ask you some questions about your home.

1. Do you live in an apartment or a house?
I live in house.
2. Is it a large apartment/house?
Our house isn’t too large.
3. Who do you live there with?
I live with my family. Dad, mam, elder brother and little sister.
4. What is your favourite room in your apartment/house?
My favourite is my bedroom, for me it’s the most quiet and comfortable room.
5. Is it a quiet or noisy place to live?
It’s a quiet place, our house is far from large and noisy streets.
6. What can you see from the windows in your apartment/house?
Our house is on the nine floor and it’s a beautiful view from our kitchen and bedrooms, but from living room you just can see factory and workers.
7. If you could change anything about your apartment/house, what
would you change?
I think I will change that view from living room and I will make our house larger.

Հայոց լեզու 11.11.2019

Առաջադրանք. գտի՛ր հրամայական եղանակի բայերը, որոշիր նաև սեռը և կազմությունը.

— Հե՜յ, քաջ Թաթուլ, կանչեց Շահը,
Անմա՞հ էիր քեզ կարծում.
Ե՛կ (գալ, չեզոք, պարզ) , բերել եմ ես քու մահը,
Ի՜նչ ես թառել ամրոցում։

***

— Հապա լըցրե՜ք (լցնել, ներգործական, պարզ) , իմ քաջ հյուրեր,
Բաժակներըդ լիուլի,
Խըմենք— Աստված կըտրուկ անի
Թուրը իմ քաջ Թաթուլի։

***

Պառկած է իբրև Թաթուլ իշխանը
Նազելի կընոջ գըլուխն իր կըրծքին,
Ու իբր ասում է՝ վե՛ր կաց (վեր կենալ, չեզոք, պարզ, անկանոն) , իմ հրեշտակ,
Թո՛ղ թողել, ներգործական, պարզ , որ սպանեմ ես էդ հըրեշին։ Continue reading “Հայոց լեզու 11.11.2019”