Ձկունք և թագաւոր իւրեանց

Մեղադրեցին ձկների թագավորը նրանց, թե «Ինչու՞ են ուտում մանրերին»:
Համարձակվեցին ասել.
«Որովհետև քեզնից ենք սովորել. եկան շատերը երկրպագեցին քեզ, կուլ տալով կերակուր արարեցին քեզ». սրան համաձայն ավելի հանդուգն եղան: