Հայոց լեզու 09.19.2019

Առաջադրանք
1. Ընտրիր ներքևում տրված բառերից, անհրաժեշտ փոփոխություններ արա և տեղադրիր բաց թողած տեղերում։

 1. Եվ շրջելով հայացքը՝ նայեց երկնքին արշալույսի մեջ թաթախուն,կապույտի մեջ ճախրող թռչուններին:
  (ճախրել, շրջել, երկինք, կապույտ)
 2. Նա վերադառնալով տուն, կանանց շտապով ձի նստեցրեց և ճանապարհ դրեց, իսկ ինքը մնաց գյուղում՝ զինված սպասելով թշնամու գալստյանը:
  (նստել, սպասել, վերադառնալ, դնել)
 3. Խորշոմած ճակատը սեղմած ծնկին, ձեռքերը հյուսած մրրկածեծ գլխի վրա՝ հոգնած ու հուսաբեկ ընկավ դռան առջև և սպասելով դրա բացվելուն:
  (բացել, ծունկ, դուռ, հյուսել)
 4. Ի վերջո կյմբռնի, որ ստիպված է դուրս ելնել, այլապես պիտի ջախջախվի և թաղվի պատերի ու ձեղունու տակ:
  (թաղել, ստիպել, ձեղուն, ջախջախել)
 5. Քույր ու եղբայր վաղուց նստած են իրենց հին տան առջև՝ կեռասի չորացած ծառի տակ, որի դժգույն տերևները մեղմորեն թափվուն էին նրանց վրա:
  (թափել, ինքը, չորանալ, տերև)
 6. Գնացքը դանդաղ սահեց, իսկ կառամատույցին կանգնած երիտասարդը, ձեռքերը գրպանները, որքերը լայն բացած, անտարբեր դիտում է նրա աստիճանաբար արագացող ընթացքը:
  (դիտել, կանգնել, բացել, գրպան)
 7. Դաժան էր կայսր հրամանը, խիստ պատժի սպառնալիքով հրամայեց՝ պատերի քարերն այնպես ագուցել, որ երկու քարերի միջև անհնար լինի նույնիսկ ասեղ խրել:
  (ագուցել, կայսր, լինել, պատիժ)
 8. Դժվար է ասել՝ ինչքան ժամանակ է անցել նրա գնալուց հետո, ժամանակի զգացողությունը կորցրել եմ և այլևս չեմ պատկերացնում, թե ինչ պիտի անեմ առանց նրա:
  (կորչել, դժվարանալ, պատկերանալ, գնալ)