Պետության տարածքի կառուցվածքը և հատկանիշները

Պետության տարածքը այն վայրը, որտեղ գործառնում է պետությունը, գործում են մարդկանց վարքագիծը սահմանափակող և կարգավորող օրենքներ: Միայն տարածքով չի կարող առաջանալ պետություն: Այն կազմումէ տարածությունը, որի շրջանակում ապրող բնակչության վրա պետությունն ունի իշխանություն: Ընդ որում պետության տարածքր կարող է լինել մեծ կամ փոքր, բայց դա նշանակություն չունի:Մեծ ու փոքր տարածք ունեցող բոլոր պետությունները միջազգային հարաբերությունների իրավահավասար սուբյեկտներ են: Պետության հետ միասին առաջանում են «պետության տարածք», «պետության սահման» երևույթները: Իշխանության գլխավոր խնդիրներից մեկը պետության սահմանների, նրա տարածքային ամբողջականության պաշտպանումն ու իր սահմանների շրջանակներում տարածքային գերակայությունն է: Պետության տարածքը ներառում է ընդերքը, տարածքային ջրերը, օդային տարածությունը: Տարածքը, որպես պետության հատկանիշ, անբաժանելի ու անձեռնամխելի է, բացառիկ ու անօտարելի: