Շահ Աբասը,գինու սրվակը և միջնորդը

Ավանդությունը պատմում է, որ Շահ Աբասի անցնելու ժամանկ մի հարբաց հայ գալիս է, բռնում ձիու սանձից և նրան ասում․
– Ինչքանո՞վ ես վաճառում այս ձիերը, որ ես կամենում եմ գնել։
Շահ Աբասը հրամայում է տանել նրան տուն և վաղը բերել իր մոտ։ Ծառաները տանում են նրան տուն, սպասոում, որ սթափվի հարբացությունից, տեղեկացնում են ինչ է տեի ունեցել և նա մնում է ապշած։ Continue reading “Շահ Աբասը,գինու սրվակը և միջնորդը”