Քաղաքականությունը և քաղաքական համակարգը.

Քաղաքագիտությունը, որը բառացի նշանակում է գիտություն քաղաքականության մասին, ունեցել է իր ձևավորման երկարատև պատմությունը: Այն ուսումնասիրվել է ավելի քան երկուսուկես հազարամյակ, բայց որպես ինքնուրույն գիտություն ունի ընդամենը հարյուր տարվա պատմություն:
Շատ գիտությունների նման  քաղաքագիտությունն էլ ձևավորվել ու զարգացել է փիլիսոփայության շրջանակներում: Continue reading “Քաղաքականությունը և քաղաքական համակարգը.”