Ուսումնական մայիս

Մայիսի 6-10
Գործնական աշխատանք: Մակբայ
Սոմերսեթ Մոեմ«Ճպուռն ու մրջյունը»: Վերլուծություն

Մայիսի 12-14
Մասնակցել եմ քննարկման` Ուխտագնացությունը՝ մասնագիտական զարգացման նախագիծ
Անասնաֆերմա: Վերլուծություն
Հավաքից հավաք