Գործնական աշխատանք: Մակբայ

Մակբայ

1. Յուրաքանչյուր շարքում գտնե՛լ մակբայը։
1. արագորեն, դեպի, փայտե, անշուշտ
2. ապա, մասին, լիովին, անշուշտ
3. եթե, որտեղ, ամենուր, այստեղ
4. մյուս, բոլոր, ուր, հապճեպ
5. ոչինչ, գրեթե, ինչ-որ, այսպես
6. երբ, բայց, նախօրոք, յուրաքանչյուր
7. միաձայն, ձայնավոր, հնչյուն, շառաչ
8. ինչ-ինչ, փոքր-ինչ, ինչ, որտեղ
9. սա, բոլոր, մասամբ, յուրաքանչյուր
10. ողջ, ամբողջ, ամբողջովին, ոչ մի

2. Կազմե՛լ նախադասություններ՝ գործածելով տրված մակբայները։
Հերոսաբար, մասամբ, փոքր-ինչ, ամենուրեք, լիովին։
1. Այսօրվա դասը հերոսաբար հաղթանակ տարած մարտիկների մասին էր:
2. Երեք օր մնալով անձրևի տակ վարպետի գործիքները մասամբ վնասվել էին:
3. Աշակերտը փոքր-ինչ դժվարությամբ էր կատարել տնային աշխատանքը:
4. Ամենուրեք իրար հայտնում էին այդ ուրախ նյութը:
5. Հիվանդը հինգ օր անցկացնելով հիվանդանոցում լիովին ապաքինվել էր:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s