Հարանուններ

4.Արտագրե՛լ՝ փակագծերում տրված հարանուններից ընտրելով
նախադասությանը համապատասխանողը։

1. Գրախանութում վաճառվում է այդ բառարանի երկրորդ (հրատարակությունը,
հրատարակչությունը
2. Այդ (հրատարակությունը, հրատարակչությունը) լույս է ընծայել գրքի
վերջին հատորը։
3. Նա այդ գործում մեծ (երախտիք, երախտագիտություն) ունի։
4. Այդ առաջարկը վեճերի ու քննարկումների (տեղիք տվեց, տեղի տվեց)։
5. Ամենուրեք (փտում, փթթում) էին կանաչ այգիներն ու գեղեցիկ ծաղկանոցները։
6. Բակում խաղացող երեխան (հովարով, հովհարով) գլխարկ էր դրել։
7. Զարմացած երեխան (թոթովեց, թոթվեց) ուսերը։
8. Մարզիկները մրցույթին մասնակցելու (հրավերք, հրավեր) էին ստացել։
9. Ջրատար խողովակի (փականը, փականքը) նորոգեցին։
10. Վարպետը (պատրաստականությամբ, պատրաստակամությամբ) օգնեց մեզ։

How is color important in everyday life. Discussion

Our relationship with colors

Not everybody will react the same way to the same color, because colors influence us on a few different levels. On one hand, we have the general social or cultural level, and on the other hand, our reaction is individual, influenced by how this color is presented in our personal lives. For example, red is typically associated with a sense of urgency, it represents danger and forces us to become more alert, more active. On the other hand, it might also be one of the colors of your grandma’s kitchen, making you feel all warm and safe instead.

Warm colors
Red
symbolises love, life, energy. It is a colour that exudes warmth and draws attention. It has a great emotional impact, making it ideal for the living room and office.

Pink is an emotional colour and connotes sensitivity and a caring nature. It is ideal for bedrooms.

Yellow is one of the most widely-used colours in the world and is ideal for small-sized homes in cities. It associated warmth, inspiration and joy.

Cool colors
Green  
is proven to have a therapeutic effect and is suitable for rooms that focus on wellbeing and rest.

Blue is the colour of the sky and sea and has a cooling and soothing effect in rooms. It is ideal for bathrooms, because it is associated with water.

Questions for discussion

  • Do you have a color that you hate?
    • If so, what is it?
    • Why do you hate it?
  • Do you think colors affect your mood?
  • What colors do most color blind people not see?
  • Do you think people who are color blind can dream in color?

Classwork, Tenses

Please choose the correct, most natural-sounding response to complete each of the following sentences:

1. P1: Would you have told her truth? P2: No, I ________. (to lie)

would have lied

would lie

will lie

2. If he ________ me to come, I will. (to ask)

asked

asks

would ask

3. I really thought that my team ________. (to win)

will win

would have won

would win

4. They would have won if they ________ better. (to play)

had played

will play

have played

5. If you ________ more, you wouldn’t be so tired. (to sleep)

will sleep

had slept

slept

6. If you hadn’t told him, he ________. (to find out)

will never find out

would have never found out

never finds out

7. If I need money next week, I ________ it from my brother (to borrow)

will borrow

borrow

would borrow

8. I ________ here if you need me. (to be)

would be

will be

would have been

9. I ________ if I had known it was such a sensitive topic. (to laugh)

didn’t laugh

wouldn’t have laughed

laughed

10. If John ________ Betty, he would marry her. (to love)

would love

loves

loved

Համանուն և հարանուն բառեր

1.Գտնե՛լ համանուն բառերը և մեկնաբանե՛լ նրանց իմաստները։

1. Նա երկու օր ավել աշխատեց։
2. Անկյունում դրված էր մի մաշված ավել։
ավել– 1) առավել, 2) Ծառերի ճյուղերից կամ բույսերի ցողուններից կապած փոքրիկ խրձիկ՝ հատակը, փողոցները մաքրելու համար:
3. Վարպետը կատարեց դետալների յուղում։
4. Խոհարարը բանջարեղենը տապակեց յուղում։
յուղում– 1) յուղել, 2) յուղի մեջ
5. Զգեստ կարող դերձակը աշխատանքը կատարեց բարձր որակով:
6. Մեր կուրսում շատ կարող ուժեր կան։
կարող– 1) դերձակ, 2) ընդունակ Continue reading “Համանուն և հարանուն բառեր”

Classwork,Tenses

1. This time tomorrow, I …………………………. on the beach.

am lying

will lie

will be lying

2. She said that she ………………….. help me.

will

shall

would

3. Phone me when you ………………………. time.

have

would have

will have

4. I will follow you wherever you ………………………

go

goes

will go

5. You ……………………… an accident if you go on driving like that.

are having

will have

would have

6. When you phoned, I …………………………… in the garage.

worked

am working

was working

7. I ………………………… all my childhood in South India.

was spending

spend

spent

8. The phone ……………………. while I was having a bath.

rings

rang

was ringing

9. I tried a little of the soup to see how it ……………………..

tastes

is tasting

tasted

10. When we were children we ……………………….. our own toys.

were making

made

had made

11. I can’t dance because I ……………………… my leg.

have broken

broke

had broken

12. I …………………….. the bell six times but no one opened the door.

was ringing

have rung

rang

Վիլյամ Սարոյան «Թե ինչ է լինում, երբ փորձում են գոհացնել որոշ մարդկանց»

Image result for վիլիամ սարոյան

  • Քո կարծիքով, ո՞ րն է հեղինակի ասելիքը:

Իմ կարծիքով հեղինակը այս պատմվածքով ցանկանում է ասել,որ ինչքան էլ ցանկանաս դիմացինիդ օգնել, մեկ է այս աշքարհում կան մարդիկ, որ միշտ դժգոհ են և պահանջում են ավելին:

  • Դո՛ւրս բեր պատմվածքի քեզ հատկապես դուր եկած հատվածը և բարձրաձայն կարդա՛ դասարանում:

Մի օր էլ, խիստ զայրացած և հուսահատ, գառ են մորթում, խորովում, սկուտեղի վրա դնում ու մատուցում են կույրին: Նա հոտոտում է, փորձում է շոշափելով որոշել գառնուկի չափսերը, ապա սկսում է ուտել: Սակայն առաջին պատառը դեռ կուլ չտված, չի դիմանում և ասում է.

— Եթե սա իմ բաժինն է, բա ձե՞րը որքան կլինի:

Պատմվածքը կարող եք կարդալ այստեղ:

Exercise

Write passive sentences in Simple Present.

The documents are printed.
The window is opened.
The shoes are bought.
The car is washed.
The litter is threw away.
The letter is sent.
The book isn’t read.
The song isn’t sung.
The food isn’t eaten.
The shop isn’t closed.

Write passive sentences in Simple Past.

The test was written.
The table was set.
The cat was fed.
The lights were switched on.
The house was built.
Dinner served.
This computer wasn’t sold.
The car wasn’t stop.
The tables weren’t cleaned.
The children weren’t picked up.

Write passive sentences in Present Perfect.

The postcard has been sent.
The pencils have been counted.
The door has been closed.
The beds have been made.
The mail has been written.
The trees have been planted.
The money have been spent.
The room hasn’t booked.
The rent hasn’t payed.
The people haven’t informed.

Write passive sentences in Future I.

The exhibition shall be visited.
The windows shall be cleaned.
The message shall be read.
The thief shall be arrested.
The photo shall be taken.
These songs shall be sung.

Ֆիրդուսի

Ֆիրդուսի (պարսկերեն՝ فردوسی, կարդ.՝ Ֆերդոսի, ծ. 930-935, մ. 11-րդ դարի առաջին քառորդ), պարսիկ նշանավոր բանաստեղծ։ Հռչակավոր «Շահնամե» պոեմի հեղինակը։

Ծննդյան թվականի հարցը

Ֆիրդուսու ծննդյան թիվը որոշելուն հիմք են հանդիսացել իր իսկ բանաստեղծի տվյալները։ «Շահնամե»-ի մեջ զանազան տեղերում հեղինակը խոսում է իր տարիքի մասին։ Օրինակ մի տեղ գրում է. «Երբ ես հասա 71 տարեկանիս, երկինքը թեքվեց իմ պոեմի առջև (պոեմի վերջին մոտեցավ)։ Իմ աշխատությանը ես հատկացրել եմ 35 տարի՝ այս անցավոր աշխարհում գանձ վաստակելու համար, բայց որովհետև իմ ջանքերը քամուն մատնեցին, այդ 35 տարիներս արդյունք չունեցան։ Իմ հասակն այժմ մոտենում է 80-ին, և իմ բոլոր հույսերը հօդս ցնդեցին։ Ես վերջացրի Հազկերտի պատմությունը Սեֆոնդարմոդ ամսի Արադ օրը։ Երբ հիջրից անցել էր արդեն հինգ անգամ 80 տարի, ես վերջացրի արքաներին վայել այս գիրքը»։

Այս տողերի վրա հիմնվելով՝ ֆրանսիացի արևելագետ Մոհլը Ֆիրդուսու ծննդյան թիվ է համարել 939 թվականը, որ և երկար ժամանակ ընդունված էր արևելագիտության մեջ։ Բայց հետագայում այլևայլ տվյալներ համեմատելով, Ֆիրդուսու ծննդյան թվականը համարեցին 934 թվականը։ 1934 թ.-ին էլ Իրանում նշվեց բանաստեղծի 1000-ամյա հոբելյանը։ Հետագայում այս տարեթիվն էլ կասկածելի համարվեց և ընդունվեցին տարբեր կարծիքներ:

Ֆիրդուսու մանկությունը

Մանկությունից գրեթե ոչինչ հայտնի չէ։ Հայրը եղել է մոլլա՝ Մավլան Ահմադ, մի բավական կիրթ մարդ, որ որդուն լավ դաստիարակություն է տվել։ Հատկապես նշում են, որ նա որդուն սովորեցրել է պահլավերեն ու արաբերեն, որ հետագայում օգնել է բանաստեղծին հին աղբյուրներ օգտագործելու գործում։ Ֆիրդուսին հորից ժառանգել է մի փոքրիկ կալվածք, որ, ինչպես երևում է «Շահնամե»-ում տեղ գտած ակնարկներից, բավական չի եղել իր կարիքները հոգալու համար։ Վկայում են, որ մանուկ հասակում եղել է ժրաջան ու համեստ։

Աշխատանքը «Շահնամե»-ի վրա

Մոտավորապես 36-37 տարեկանից սկսում է աշխատել «Շահնամե»-ի վրա։ Նա արդեն վաղ հասակից ուզում էր պարսից էպոսը չափածոյի վերածել, բայց երբ լսեց Դաղիղիի մասին, որը ձեռնարկել էր էպոսի մշակումը, բայց գործը կիսատ էր մնացել նրա մահվան պատճառով, ավելի բուռն եռանդով ձեռնամուխ եղավ դրան։

 

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ. ԳԻՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ. ԳԻՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ
Հայաստանի անկախության 20-ամյակի միջոցառումների շրջանակներում 2011 թ. սեպտեմբերի 20-ին մեծ հանդիսավորությամբ շահագործման հանձնվեց Մատենադարանի գիտական նոր համալիրը, որի անհրաժեշտությունն արդեն հրատապ էր։ Մինչ այս Մատենադարանի բոլոր բաժինները՝ ցուցասրահը, ընթերցասրահը, գրապահոցները զբաղեցնում էին ընդամենը 3300 քառակուսի մետր տարածք՝ կոթողային շենքում, այստեղ էին նաև աշխատում գիտական բաժիններն ու խմբերը։ Տարածքը չէր բավարարում Մատենադարանի նոր ձեռքբերումները ցուցադրելու համար։ Ուստի նոր համալիրի կառուցումը հրատապ անհրաժեշտություն էր։ 2009թ. վերսկսում են դեռևս 1987-1988 թթ. սկսված և երկրաշարժի պատճառով ընդհատված նոր մասնաշենքի շինարարական աշխատանքները, որոնք ավարտվում են երկու տարի անց։
Նոր շինության կառուցման համար անհրաժեշտ ֆիանանսական միջոցներ են տրամադրում բարերարներ՝ ռուսական «Մոնարխ» շինարարական կոնցեռնի տնօրենների խորհրդի նախագահ Սերգեյ Համբարձումյանը, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի գործադիր տնօրեն Մաքսիմ Հակոբյանը, ինչպես նաև Գաբրիել Չեմպերճյանը, Մակար Նահապետյանը, Սամուել Երջանիկյանը։ Ճարտարապետ Արթուր Մեսչյանի նախագծած նոր կառույցը, որը մոտ չորս անգամ մեծ է հին շենքից՝ 12000 քառակուսի մետր, լիարժեքորեն համապատասխանում է արխիվային և թանգարանային արդիական պահանջներին։ Մասնաշենքը կատարյալ պայմաններ է ապահովում գիտաշխատողների համար՝ առանձին աշխատասենյակներ, նորագույն տեխնոլոգիաներ, թվայնացված ձեռագրերի սպասարկում: Գիտական համալիրում էլեկտրոնային տարբերակով կարելի է ծանոթանալ ձեռագրերին և թերթել դրանք:
Նորակառույց հսկա համալիրը նույն քարից է, ինչ Մատենադարանի կոթողային շենքը՝ Սիսիանի մոխրագույն բազալտից։ Ի սկզբանե խնդիր է դրվել, որ նորակառույց համալիրի ամենաբարձր կետը հավասար լինի գոյություն ունեցող գլխավոր մասնաշենքի քիվի նիշին։ Մաշտոցի պողոտայի կողմից տեսադաշտում շարունակում է գերիշխող լինել Մատենադարանի հիմնական գործող շենքը։ Նորակառույցի ներսում ևս, նորագույն լուծումներին զուգահեռ, պահպանվել են նաև հայկական ճարտարապետությանը բնորոշ առանձնահատկությունները։ Շինության ներսում միջանցքների անցուղիներին տրվել են կամարաձև լուծումներ, տեղադրվել են զարդանախշերով սյուներ։ Ներքին հարդարման աշխատանքների համար օգտագործվել է մարմար ու տրավերտին։ Նորակառույց գիտական համալիրում են անվտանգության, ջերմախոնավային կայուն ռեժիմի պահպանման, հակահրդեհային համակարգերով ապահովված բունկերային տիպի պահոցները։
Գիտական համալիրի առաջին հարկում է գտնվում գրադարանը, երկրորդում՝ ձեռագրապահոցն է՝ առանձին ընթերցասրահով, վերականգնողական բաժինը, մանրանկարիչների աշխատասենյակները և համակարգչային բաժինը, երրորդ հարկում ավելի քան 200 տեղանոց դահլիճն է՝ ապահովված տեսահամակարգով և միաժամանակյա թարգմանության համար նախատեսված խցիկներով։ Այս հարկում են արխիվը, ինչպես նաև վարչական կառավարման բաժինը և նոր համալիրը հին՝ կոթողային շենքին կապող մասնահատվածը։ Չորրոդ հարկում են գտնվում Մատենադարանի հիմնադիր տնօրեն՝ Լևոն Խաչիկյանի անունը կրող ընթերցասրահը, թվայնացման և կայքէջի սպասարկման բաժինը, ինչպես նաև ժամանակավոր ցուցադրությունների համար նախատեսված ցուցասրահը։

Այցելություն Մատենադարան

William Saroyan

William Saroyan was born on August 31, 1908 in Fresno, California, to Armenak and Takuhi Saroyan, Armenian immigrants from Bitlis, Ottoman Empire. His father came to New York in 1905 and started preaching in Armenian Apostolic churches.

At the age of three, after his father’s death, Saroyan, along with his brother and sister, was placed in an orphanage in Oakland, California. He later went on to describe his experience in the orphanage in his writings. Five years later, the family reunited in Fresno, where his mother, Takuhi, had already secured work at a cannery. He continued his education on his own, supporting himself with jobs, such as working as an office manager for the San Francisco Telegraph Company.

Saroyan decided to become a writer after his mother showed him some of his father’s writings. A few of his early short articles were published in Overland Monthly. His first stories appeared in the 1930s. Among these was “The Broken Wheel”, written under the name Sirak Goryan and published in the Armenian journal Hairenik in 1933. Many of Saroyan’s stories were based on his childhood experiences among the Armenian-American fruit growers of the San Joaquin Valley or dealt with the rootlessness of the immigrant. The short story collection My Name is Aram(1940), an international bestseller, was about a young boy and the colorful characters of his immigrant family. It has been translated into many languages.