Կետադրություն

Հայերենի կետադրական նշանները բաժանվում են երեք խմբի՝

  1. տրոհության – վերջակետ, միջակետ, ստորակետ, բութ
  2. առոգանության – հարցական, բացականչական, շեշտ
  3. բացահայտության – չակերտ, փակագիծ, նոր տողից գիծ, ստորակետ գիծ, տողադարձի գիծ, բազմակետ, կախման կետեր

Բառերով արտահայտած յուրաքանչյուր ամփոփ միտք կոչվում է նախադասություն, որը սկսվում է մեծատառով, իսկ վերջում դրվում է վերջակետ: Եթե խոսողը անավարտ է թողնում միտքը այդ դեպքում նախադաության վերջում նշանակում եմ կախման կետեր: Continue reading “Կետադրություն”