Ուսումնական առաջին շրջանի ամփոփում մայրենիից

Իմ աշխատանքները, որոնք կատարել եմ հայոց լեզու և գրականություն առարկաներից առաջին ուսումնական շրջանում կարող եք տեսնել՝ անցնելով համապատասխան հղումներով։
  • Ուսումնական սեպտեմբեր
Համակեցություն
Հայկ եւ Բել
Գործնական աշխատանք
Գործնական աշխատանք Բ-Պ-Փ, Գ-Կ-Ք
«Ճայերը» վերլուծություն
Բաղադրյալ հատուկ անունների ուղղագրությունը
Սոցիալական քնարերգություն. Ֆրիկ
Գործնական աշխատանք
Գոյականի թիվը, կազմությունը, օրինաչափություններ, բացառություններ
Առակ: Մխիթար Գոշ, Վարդան Այգեկցի:

Continue reading “Ուսումնական առաջին շրջանի ամփոփում մայրենիից”