Ջոն Թեյլոր Գատոյի «Մարիոնետների ֆաբրիկա»-ից՝ գնահատման մասին: Վերլուծություն

Ջոն Թեյլոր Գատոյի «Մարիոնետների ֆաբրիկա»-ից

Գնահատումը կրթական համակարգում օգտագործվում է յուրաքանչյուր սովորողի գիտելիքների, կարողությունների ու հմտությունների մակարդակը որոշելու համար:Կրթական գնահատումը լայն հասկացություն է, որը նկարագրում է ցանկացած գործունեություն, որը կարող է տեղի ունենալ սովորողի կամ սովորողների գիտելիքների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու նպատակով։ Այդ տեղեկությունները օգնում են ծնողնորին աշակերտի վարքի և գիտելիքների մասին կարծիք կազմել: Continue reading “Ջոն Թեյլոր Գատոյի «Մարիոնետների ֆաբրիկա»-ից՝ գնահատման մասին: Վերլուծություն”