Գործնական աշխատանք

2.2

1.

նախ ուշագնաց-նախադեպ

ապ հասարակարգ-ապուշ

ստոր ձայնափող-ստորակարգ

գեր հանրամատչելի-գերձայն

մակ դիպված-մակբայ

ընդ բայական-ընդհանուր

2.

ենթակարգ

անդրադարձ

հակաթույն

թերակատար

ենթակա

տրամագիծ

3.

տրամաբան

գերխնդիր

առհավետ

ապերասան

ընդհուպ

ենթասպա

4.

նախադու

հակագազ

համահունչ

դերբայ

ընդոստ

հարակից

5.

տմարդգերխնդիր

պարագիծ

ապուշ

ընդդեմ

դժպատե

ենթախումդ

6.

ապաշնորհ

հարադիր

բացորոշ

թերակշիռ

մակագիր

ընդարձակ

7.

արտերկիր

մականուն

չկամ

բաղաձայն

ենթահարց

տկար

8.

փոխարքա

տրամաբան

համաձայն

անդրշիրիմ

դժգոհ

ենթադաս

9.

հականիշ

մակաբույծ

արտասովոր

ենթասպա

տհաճ

ենթասպա

10.

նախավկա

բացակա

մակնիշ

տհաճ

ընդհատ

նախահայր

11.

մակուղեղ

ապերջանիկ

անդրբևեռ

հակակշիռ

առէջ

ընդամենը

12.

անդրաշխարհ

դերանուն

 

2.4

1.

գովեստ

պատմվածգ

որբուկ

ծնունդ

թափոն

շքեղ

2.

հարգի

երաշխիք

ծիծաղկոտ

ավերիչ

ազգություն

հյուսված

3.

դանդաղկոտ

ցուցիչ

հարսնացու

տիրացու

փաստացի

ստուգարք

4.

տանջանք

ջնջոց

լեզվանի

կանացի

գեղանի

արգելակ

5.

պատվիրան

չափածո

լցկան

գուժկան

զգոն

հավաքածու

6.

խոսուն

վարույթ

ծորան

վարձու

ելուստ

նրբին

7.

խեցեղեն

ջնջոց

արժույթ

սփոփանք

մատույց

զազրելի

8.

որսկան

խցիկ

թավուտ

հնոտի

գործոն

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s