Առակագրություն

Առակը փոքրածավալ արձակ կամ չափածո ստեղձագործություն է, որը իրականությունը ներկայացնում է այլաբանորեն և ավարտվում է բարոյախրատական եզրակացությամբ:
Առակագրության ամենամեծ դեմքը հույն առակագիր Եզոպոսն է Ք.ա. 6-րդ դար:
Միջնադարյան հայ առակագրության ներկայացուցիչներն են Մխիթար Գոշը և Վարդան Այգեկցին:

1. Գտնել տեղեկություններ
Եզոպոս, Վարդան Այգեկցի, Մխիթար Գոշ:
2. Կարդալ և վերլուծել առակներ
Եզոպոսի, Վարդան Այգեկցու և Մխիթար Գոշի առկներից

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s