Ենթամշակույթ։ Փանկ երաժշտական ուղղություն։

Ենթամշակույթը (սուբկուլտուրա, լատ. sub – ենթա, cultura – մշակույթ) սոցիոլոգիայում և մշակութաբանության մեջ բնորոշվում է որպես հասարակական մշակույթի մաս, որը տարբերվում է գերիշխող մշակույթից: Նեղ իմաստով այս տերմինը մատնանշում է մարդկանց սոցիալական խմբերի` ենթամշակույթի կրողների:
Ենթամշակույթի ներկայացուցիչները կարող են տարբերվել դոմինանտ մշակույթի
կրողներիցլեզվովվարքագծովհագուստով և այլնԵնթամշակույթի հիմք
կարող են հանդիսանալ երաժշտական ոճերըապրելաոճըորոշակի
քաղաքական հայացքներ:
Որոշ ենթամշակույթներ ունեն էքստրեմալ բնույթ և ներկայացնում են բողոք ընդդեմ հասարակության կամ որոշակի հասարակական երևույթների: Որոշ ենթամշակույթներ ունեն ներփակված բնույթ և ձգտում են իզոլացնել իրենց
ներկայացուցիչներին հասարակությունիցԵրբեմն ենթամշակույթները
զարգանում են և որպես տարրեր մուտք գործում  հասարակության մշակույթ:
Զարգացած ենթամշակույթներըկարող են ունենալ իրենց պարբերականները,
ակումբներ, հասարակական կազմակերպությունները:

Փանկ երաժշտական ուղղության և շարժման հետևորդները ունեն տարբեր քաղաքական հայացքներ:
Փանկ գաղափարախոսության ամենից տարածված տարբերակիչ գծերն են`
ձգտումը անկախության և անձնական ազատության, «չվաճառվելու» սկզբունքները, «ուղիղ գործելու» սկզբունքը, «սեփական ուժերի վրա հույսը դնելու» սկզբունքը:

Փանկի համար անարխիա նշանակում է մարդկանց հպատակ ստրուկների
վերածող պետության և իշխանության բացառում:  Մարդիկ կարող են ապրել
ազատ և անել այն ամենըինչ ցանկանում ենՍակայնսա հնարավոր է միայն
այն ժամանակ, երբ մարդիկ բավական զարգացած կլինենառաջին հերթին
հոգեպեսայլապես քաոսիցիսկապեսխուսափել չի լինի:

Ենթամշակույթի հիմնական առաջնային խորհրդանիշերն են` 
 
  1.  A տառը շրջանի մեջ վերցրած` տառը Oտառի մեջ: Սա փանկերի ամենից հայտնի խորհրդանիշն է: տառը նշանակում է անարխիա, իսկ տառը կարգ, կարգուկանոն: Խորհրդանիշը ամբողջությամբ նշանակում է` «Անարխիան կարգի մայրն է» Այս խորհրդանիշը բավական լայն տարածում ստացավ պանկ շարժման զարգացման ժամանակ, իսկ հետագայում փոփոխությունների ենթարկվեց. տառը դուրս է գալիս –ի սահմաններից:
  2. Անարխիստական սև խաչը: Գոյություն ունի «Անարխիստական սև խաչ» կազմակերպություն, որի հիմանական նպատակն է բոլոր գոյություն ունեցող բանտերի ոչնչացում: Այս կազմակերպությունը առաջին անգամ ծագել է դեռ ցարական Ռուսաստանում, և նրա խնդիրն էր քաղաքական բանտարկյալներին աջակցելը: Խորհրդանիշն էր սև խաչը, որի վերևում պատկերված էր բռունցք, որը ևս անարխիզմի խորհրդանիշն է: Բռունցքի իմաստը կարելի է ձևակերպել հետևյալ կերպ` «Թույլ մատները, միավորվելով, դառնում են ուժեղ բռունցք»:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s