Ենթամշակույթ։ Փանկ երաժշտական ուղղություն։

Ենթամշակույթը (սուբկուլտուրա, լատ. sub – ենթա, cultura – մշակույթ) սոցիոլոգիայում և մշակութաբանության մեջ բնորոշվում է որպես հասարակական մշակույթի մաս, որը տարբերվում է գերիշխող մշակույթից: Նեղ իմաստով այս տերմինը մատնանշում է մարդկանց սոցիալական խմբերի` ենթամշակույթի կրողների:
Ենթամշակույթի ներկայացուցիչները կարող են տարբերվել դոմինանտ մշակույթի
կրողներիցլեզվովվարքագծովհագուստով և այլնԵնթամշակույթի հիմք
կարող են հանդիսանալ երաժշտական ոճերըապրելաոճըորոշակի
քաղաքական հայացքներ:
Որոշ ենթամշակույթներ ունեն էքստրեմալ բնույթ և ներկայացնում են բողոք ընդդեմ հասարակության կամ որոշակի հասարակական երևույթների: Որոշ ենթամշակույթներ ունեն ներփակված բնույթ և ձգտում են իզոլացնել իրենց
ներկայացուցիչներին հասարակությունիցԵրբեմն ենթամշակույթները
զարգանում են և որպես տարրեր մուտք գործում  հասարակության մշակույթ:
Զարգացած ենթամշակույթներըկարող են ունենալ իրենց պարբերականները,
ակումբներ, հասարակական կազմակերպությունները: Continue reading “Ենթամշակույթ։ Փանկ երաժշտական ուղղություն։”