ՈՒսումնական պլան

2019/2020 թվականների ուսումնական պլան
ՈՒսումնական առաջին շրջան 2019 թ.
Խորացված անգլերեն (6 ժամանոց), ընտրությամբ քերականություն,
պարսկերեն (4ժամանոց) և խորացված մաթեմատիկա (6 ժամանոց)
ՈՒսումնական երկրորդ շրջան  2020 թ.
Լրացուցիչ պարապմունքներ
Ա. Տիգրանյանի անվան երաժշտական դպրոց
ԹՈՒՄՈ ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոն
2018/2019 թվականների ուսումնական պլան
ՈՒսումնական առաջին շրջան 2018 թ.
Խորացված անգլերեն (6 ժամանոց), ընտրությամբ քերականություն և
պարսկերեն (4ժամանոց)
ՈՒսումնական երկրորդ շրջան  2019 թ.
Խորացված անգլերեն (6 ժամանոց), ընտրությամբ քերականություն և
պարսկերեն
(4 ժամանոց)
Լրացուցիչ պարապմունքներ
Ա. Տիգրանյանի անվան երաժշտական դպրոց
ԹՈՒՄՈ ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոն

Ժամատախտակ

Երթ դեպի դպրոց, նախապատրաստում ուսումնական պարապմունքներին – 08:45 – 9:00

Ընդհանուր պարապմունք – 9:00-9:15
1-ին պարապմունք – 9:20 – 10:05
2-րդ պարապմունք – 10:10 – 10:55
3-րդ պարապմունք – 11:05 – 11:50
4-րդ պարապմունք – 11:55 – 12:35
Ընդմիջում – 12:35 – 12:55
5-րդ պարապմունք – 12:55 – 13:35
6-րդ պարապմունք- 13:40 – 14:20
7-րդ պարապմունք – 14:25 – 15:05

8-րդ պարապմունք – 15:10 – 15:50
9-րդ պարապմունք – 15:55 – 16:35

Երկարացված օրվա պարապմունք – 13.35 – 16.45
Երթ դպրոցներից – 16.45 – 17.00

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s