Գործնական աշխատան

32. Ըստ տրված կաղապարների, բարդ նախադասություններ կազմի՛ր։

Եթե դու չվերանորոգես մեքենան, ապա մենք չենք կարողանա գնալ խնջույքի։

Քանի որ Մանեն փոքր էր, հետևաբար մայրիկը չթողեց նրան միայնակ զբոսնել։

Որովհետև ես աշխատանքի եմ, ուստի դու պետք է դիմավորես նրան։

Քանզի հեռուստացույցը չէր աշխատում, ուրեմն պետք է այն փոխարինել նորով։

33. Նախադասության բայերը ժխատակա՛ն դարձրու և ստացված նախադասությունների մտքերը համեմատի՛ր։

Եթե վագոնավարն ուրիշ ուղիներ փնտրի, տրամվայըը գծերից դուրս կգա: (Եթե վագոնավարն ուրիշ ուղիներ չփնտրի, տրամվայը գղերից դուրս չի գա:) Continue reading “Գործնական աշխատան”