Գոյականի թիվը, կազմությունը, օրինաչափություններ, բացառություններ

Միավանկ բառեր՝

գիրք- գրքեր

տուն- տներ

շուն- շներ

աչք- աչքեր

Միավանկ բառերի հոգնակին կազմվում է -եր- հոգնակերտ մասնիկով:

Բազմավանկ բառեր՝

սեղան- սեղաններ

ակնոց- ակնոցներ

գլխարկ- գլխարկներ

Բազմավանկ բառերի հոգնակին կազմվում է -ներ- հոգնակերտ մասնիկով:

մուկ- մկներ

ձուկ- ձկներ

եզ-եզներ

գառ-գառներ

բեռ-բեռներ

մատ-մատներ

նուռ- նռներ

դուռ-դռներ

ծունկ-ծնկեր

ռուս-ռսներ

հարս-հարսներ

Գրաբարում մի խումբ միավանկ բառեր ունեցել են -ն- վերջնահնչյունը: Այդ բառերը հոգնակիի կազմության եւ բառակազմության ժամանակ -ն- վերջնահնչյունը վերականգնում են:

բեռ-բեռներ-բեռնատար-բեռնախցիկ

ձուկ-ձկնորս-ձկնկիթ

դասագիրք-դասագրքեր

ծաղկեփունջ-ծաղկեփնջեր

գրչատուփ-գրաչատոէփեր

ոտնաձայն-ոտնաձայներ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s