Բաղադրյալ հատուկ անունների ուղղագրությունը

Առառկա ցույց տվող բառերը պատասխանում են՝ ով, ովքեր, ինչ, ինչեր հարցերին:

ով, ովքեր- անձնանիշ քոյականներ՝

Անահիտ
Աշոտ
Տղա
Աղջի

Ինչ ինչեր՝

Սեղան
Գրքեր
Աթոռ
Սեր
Խանդ
Վիշտ

Միատեսակ առարկաների տրվող ընդհանուր անունը կոչվում է հասարակ անուն՝

տղա աղջիկ
քաղաք
ծով
գետ

Միատեսակ առարկաներից ամեն մեկին տրվող առանձին անունը կոչվում է հատուկ անուն՝

Արամ
Անահիտ
Սև ծով

Հատուկ անունները կազմությամբ լինինիւմ են պարզ և բաղադրյալ:

Պարզ հատուկ անունները կազմված են մեկ բառից և գրվում են մեծատառ։ Դրանք մարդկանց, քաղաքներին, կենդանիներին տրվող անուններնեն։։

Բաղադրյալ հատուկ անունները բառակապակցություններ են, որոնք ունեն երկտեսակ գրություն`կամ բոլոր բաղադրիչներն են գրվում մեծատառ, կամ միայն առաջին բաղադրիչը։

Բոլոր բաղադրիչները մեծատառով են գրվում՝

1.մարդկանց անուն ազգանուններում
2.պետությունների անուններում՝
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ
Արաբական Միացյալ Էմիրություններ
Հայաստանի Հանրապետություն
3.ազգանունին փոխարինող մականուններում՝
Աշոտ Երկաթ
Գրիգոր Լուսավորիչ
Ներսես Մեծ
Իվան Ահեղ
Աշոտ Մսակեր

Հատուկ անունների նախադաս որոշիչ լրացումներում՝

Մեծ Մասիս
Փոքր Մասիս
Մեծ հայք բարձր հայք

Մնացած դեպքերում մեծատառ գրվում է միայն առաջին բաղադրիչը

Մեռյալ, Կարմիր, Սև, Սպիտակ, Միջերկրական – ծով

Հնդկական, Խաղաղ, Ատլանտյան, Հյուսիսային սառուցյալ – օվկիանոս                                Պարսից ծոց, Վանա լճի, Վայոց ձոր

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s